Jan Landa - trenér bojových sportů

"Trénink je cesta k sobě a cesta k druhým."

NEWS

Dovolená

Dovolená

Alkazár.jpg

30.8 - 5.9. jsem týden na dovolené. tréninky pokračují v pondělí 6.9. Naviděnou v gymu!

 
"V boji poznáš člověka... Tam není možné nic předstírat."